Redenen om shortlease te kiezen

Short lease kiezen

Bent u van plan om te investeren in een nieuwe auto of een nieuwe machine voor op de zaak? Beschikt u echter slechts over een beperkte hoeveelheid aan eigen middelen waardoor u er de voorkeur aan geeft om te kijken in de richting van een leasingovereenkomst? In dat geval kunt u een keuze maken uit enerzijds een traditionele leasing en anderzijds een zogenaamde shortlease. In het bijzonder deze laatste optie is door de jaren heen stelselmatig populairder geworden. Bent u eveneens geïnteresseerd in het afsluiten van een shortlease? In dat geval kan de informatie die is terug te vinden op deze pagina u daar ongetwijfeld bij helpen!

Mensen vinden langlopende contracten vervelend

In eerste instantie is het zo dat langlopende contracten een ietwat vervelend gevoel met zich mee kunnen brengen. Veel mensen die ervoor kiezen om een traditionele leasingovereenkomst af te sluiten worden dan ook geconfronteerd met een contract welke zomaar over een looptijd van vier à vijf jaar of nog langer kan beschikken. Op het ogenblik dat u binnen deze periode bijvoorbeeld als particulier een hypotheek zult willen afsluiten zal dat behoorlijk lastig zijn. Dit heeft alles te maken met het feit dat een leasing wordt aanzien als een langlopende schuld. Hierdoor is een BKR-registratie onvermijdelijk. Omdat een shortlease op eender welk moment (wekelijks of maandelijks) kan worden opgezegd maakt dit toch wel een behoorlijk verschil. Heeft u dus met andere woorden ook een bloedhekel aan een langlopend contract? In dat geval biedt een shortlease daarvoor de perfecte oplossing!

U hoeft niet lang te wachten op bijvoorbeeld uw lease-auto

Heel wat mensen die ervoor kiezen om een shortlease af te sluiten doen dat omdat ze in sneltempo behoefte hebben aan een nieuwe auto. U kunt er dan wel voor kiezen om hiervoor ook een gewone lease af te sluiten, maar de verwerkingstijd daarvan ligt aanzienlijk hoger in vergelijking met deze bij een shortlease. Op het ogenblik dat u kiest voor het afsluiten van een shortlease overeenkomst zult u doorgaans over de mogelijkheid beschikken om binnen de 24 of 48 uur gebruik te kunnen maken van de nieuwe auto. Ook voor mensen die er van houden om regelmatig te veranderen van auto is een shortlease doorgaans de beste keuze.

Alle kosten zijn inbegrepen bij een shortlease

Bij het afsluiten van een shortlease contract is het zo dat u in principe slechts rekening dient te houden met het periodiek betalen van één enkele kostprijs. Bij ondertekening van de short lease wordt er een document opgesteld waarin wordt vermeld welke kostprijs er maandelijks dient te worden betaald. Deze prijs mag dan wel hoger liggen in vergelijking met een gewone leasing, daar staat tegenover dat werkelijk alle kosten er in zijn inbegrepen. Het gaat hierbij niet alleen om de kosten voor het onderhoud en de verzekering, maar ook voor deze die betrekking hebben tot bijvoorbeeld herstellingen die moeten worden uitgevoerd. Wilt u dus graag kiezen voor een leasingovereenkomst zonder dat u nog geconfronteerd kunt worden met extra (hoge) kosten? Dan biedt een shortlease daarvoor gegarandeerd de perfecte keuze!